“ผักอัดเม็ด” – ผักสดแปรรูป ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง

ผักอัดเม็ด

ผักอัดเม็ด 1 กล่อง สามารถรับประทานได้ 1 เดือน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผักคืออาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพ เนื่องจากในผักมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิด ที่จะช่วยเสริมสร้างส่วนต่างๆ ของร่างกายให้แข็งแรง และห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่รู้ถึงคุณประโยชน์ของผัก และหันมาสนใจรับประทานผักกันมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในยุคสมัยที่หลายคนต้องทำงานแข่งกับเวลา ประกอบกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ทำให้ราคาผักสดปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาด ดังนั้นในแต่ละวันการที่เราจะรับประทานผักให้ได้ครบตามที่ร่างกายต้องการนั้นเป็นเรื่องยาก ทางบริษัท ไบโอเวกกี้ โปรดักส์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงทำการคิดค้นและวิจัย ผลิตภัณฑ์ “ผักอัดเม็ด” ออกมาจำหน่าย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ให้กับกลุ่มคนรักษ์สุขภาพ โดยคุณวัฒนา เทพเกษตรกุล เจ้าของ ผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ด ภายใต้แบรนด์ “Bioveggie” ได้กรุณาเล่าถึงความเป็นมาและจุดเริ่่มต้นของผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ด ว่า บริษัท ไบโอเวกกี้โปรดักส์ จำกัดเกิดจากการรวมกลุ่มกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักวิชาการด้านอาหาร ทีมวิศวกรเคมี และนักเศรษฐศาสตร์ ผู้สนใจแนวทางการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ โดยตระหนักถึงตนเองและบุคคลใกล้ตัวที่ต้องบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อนมากมาย เช่น ผักและผลไม้ มักจะมีสารพิษตกค้าง

ความเร่งรีบในการใช้ชีวิตเพื่อทำงานและดูแลครอบครัว ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการหาซื้ออาหารมารับประทานเองอย่างน้อย1-2 มื้อต่อวัน ทำให้อัตราการบริโภคผัก และผลไม้น้อยลง ร่างกายจึงได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพน้อยลงไปด้วย ทางผู้บริหารจึงมีแนวคิดที่จะผลิตผักและผลไม้ ที่ผ่านการแปรรูป เพื่อทำให้ง่ายต่อการบริโภค สามารถเก็บรักษาได้นาน และยังคงคุณค่าสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ไกล้เคียงกับการได้บริโภคผักหรือผลไม้สด ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผักเม็ด BioVeggie

ทั้งนี้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและผู้ผลิต มุ่งหวังให้ช่วยกันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผักและผลไม้ ที่มีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด ซึ่งถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวเขาอีกช่องทางหนี่งอีกด้วย ผักผลไม้ต่าง ๆ ที่นำมาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นผง ได้แก่ Spinach , Broccolini, Parsley, Fennel, Beetroot, Celery, Japanese Bunching Onion, Japanese Pumpkin, Sweet Pepper, Cherry Tomato, Red Cabbage, Carrot ซึ่งเป็นผักที่มีคุณภาพ และไม่มีสารตกค้าง

ไบโอเวกกี้

ผักเม็ดหนึ่งซอง 5 เม็ด 5 สี เทียบเท่าสลัดผัก 1 ชาม

ควบคุมการเพาะปลูกตามมาตรฐานรับรองแหล่งผลิตพืช GAP (Good Agricultural Practice) โดยมูลนิธิโครงการหลวง โครงการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ด้านพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผักเหล่านี้กลายเป็นเป็นผงโดยผ่านความร้อนให้น้อยที่สุด ก่อนที่จะนำมาอัดเป็นเม็ด ซึ่งถือเป็นกระบวนการเดียวที่สามารถรักษาคุณค่าของสารอาหารให้ได้มากที่สุด นอกจากนั้นยังควบคุมการผลิตตามมาตรฐาน HACCP และ มาตรฐาน GMP ซึ่งผักสด 100 Kg. เมื่อนำมาผ่านกระบวนการผลิตจะได้ผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ด ประมาณ 10 Kg. กำลังการผลิต 500,000 เม็ด

“ความแตกต่างระหว่าง “วิตามินอัดเม็ด” กับ ผักอัดเม็ด ต่างกันที่ วิตามินส่วนใหญ่จะทำออกมาในลักษณะของสารสังเคราะห์ทางเคมีคัล ในขณะที่ผักอัดเม็ด Bioveggie ทำมาจากผักสดล้วน ๆ ไม่มีส่วนผสมอื่นใดเจือปน จึงสามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีผลข้างเคียง แต่การทานวิตามิน ไม่ควรทานต่อเนื่อง เพราะหากร่างกายขับสารสังเคราะห์ที่เป็นเคมีออกไม่หมด จะสะสมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้”

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากเวบไซต์ manager.co.th
เรียบเรียงโดย ผักอัดเม็ด.com

Comments are closed.